SDG 7

VN-doel NNZ: SDG 7

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie

Het uiteindelijke doel van NNZ is om een zo laag mogelijke CO2-balans voor ons bedrijf te bereiken.

 

De wereld boekt vooruitgang met betrekking tot doelstelling 7. Er zijn hoopgevende tekenen dat er meer duurzame energie beschikbaar komt. Het is uitdrukkelijk beleid van de NNZ-groep om, waar mogelijk, onze impact op het milieu te verlagen. Het is de algemene strategie van onze groep om zowel de operationele prestaties te verbeteren als het verminderen van potentieel schadelijke uitstoot dat de lucht, bodem en water belast;

 

NNZ draagt bij aan het specifieke ontwikkelingsdoel SDG 7.2: tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix verhogen. Het uiteindelijke doel van NNZ is om een zo laag mogelijke CO2-balans voor ons bedrijf te bereiken.

 

Ons bedrijfsbeleid omschrijft op heldere wijze de verantwoordelijkheden en procedures om de doelstellingen van de Groep te bereiken met betrekking tot alle aspecten van activiteiten die leiden tot betere milieuprestaties, inclusief een reductie van de uitstoot van CO2 en methaan.

 

Onze inbreng bestaat onder andere uit:

 1. naleven van alle huidige wetgeving op energiegebied. Het is ons streven de wettelijke doelstellingen te halen of te compenseren;
 2. bevorderen van milieubewustzijn en verantwoordelijkheid bij onze eigen werknemers;
 3. waar mogelijk streven naar voortdurende verbetering van de milieuprestaties van NNZ, met inbegrip van zogenaamde ‘lean’-programma’s voor de transportafdeling om onze logistieke efficiëntie voortdurend te verbeteren;
 4. afval tot een minimum beperken, recycling bevorderen, en het gebruik van gerecyclede producten stimuleren om de last van vuilstortplaatsen. en dus van methaanproductie, te helpen verminderen;
 5. waar mogelijk streven naar voortdurende verbetering van de milieuprestaties van NNZ, met inbegrip van zogenaamde ‘lean’-programma’s voor de transportafdeling om onze logistieke efficiëntie voortdurend te verbeteren;
 6. voordeel van thuiswerken, gebruik van online technologieën voor interne en externe vergaderingen voor zover dit praktisch mogelijk is;
 7. klimaatcompensatie, aanplant van bomen voor CO2-compensatie reiskilometers;
 8. bedrijfsinkoopbeleid: leveranciers ondertekenen en houden zich aan de NNZ `gedragscode voor leveranciers’ met betrekking tot milieubescherming. Leveranciers moeten ernaar streven de milieu-impact van hun activiteiten voortdurend te verminderen. In overeenstemming met de eisen voor voedselveiligheid en de belangen van de consument, moeten de leveranciers minimaal werken aan:
 • Verminderen van het gebruik van energie, water en grondstoffen;
 • Verminderen van afval en uitstoot waardoor lucht, bodem en water worden belast;
 • Verminderen van het gebruik van chemicaliën en meststoffen en het uitsluiten van het gebruik van chemicaliën en meststoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de consument (zoals vermeld in onze vereisten voor voedselveiligheid;
 • Bijdragen tot recycling en hergebruik van materialen en producten;
 • Milieuvriendelijke technologieën gebruiken;
 • Rekening houden met de milieu-impact bij de ontwikkeling van producten en het ontwerp van verpakkingen.

 

We identificeren duurzame kansen en doen concrete toezeggingen!
WAAROM NNZ THE PACKAGING NETWORK?
RESHAPING

Duurzaamheid
Wereldwijd strategisch locaties
Pionieren
Betrouwbaar en ethisch

TRUE CO-OPERATION

Langetermijnpartnerschappen
Teamwork
#Rethink innovation
Volledige logistieke service

CUSTOMISED SOLUTIONS

Onafhankelijk advies
Inzicht in innovatie
Nauwe banden met klanten
Uitgebreide portfolio

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Soyez informé des derniers développements. Inscrivez-vous à notre bulletin d'information.

"*" Verplicht veld

Comment traitons-nous vos données? Lisez notre déclaration de confidentialité.