_DSC0098

Duurzame partner bij uitstek voor onze leveranciers

Wij streven naar een verantwoorde en duurzame toeleveringsketen, door het bevorderen van een verantwoorde waardeketen, de zorg voor het klimaat en de betrokkenheid van de gemeenschap.

Mensenrechten, ethiek, integriteit, kwaliteit en verantwoord afvalbeheer

  • Wij streven ernaar om samen te werken met ethische, milieubewuste en efficiënte leveranciers. Onze leveranciers ondertekenen de NNZ-gedragscode en worden gecontroleerd op het naleven van deze code. De Gedragscode staat voor (maar is niet beperkt tot): het waarborgen van de consumentenveiligheid, het respecteren van mensenrechten, en bijdragen aan duurzame ontwikkelingen en een schoon milieu.
  • Binnen NNZ kennen we drie verschillende soorten auditprogramma’s (licht, medium en intensief). We voeren jaarlijkse audits uit per centrale inkoopcategorie, volgens een vooraf goedgekeurd schema. De score van de NNZ Supplier Audit Index is de gemiddelde score van vier pijlers: Kwaliteit – Voedselveiligheid – Gezondheid en veiligheid – ESG (Milieu, sociaal en governance).

 

Broeikasgassen en klimaatverandering

  • We streven ernaar om de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatimpact per gewicht van de materialen die we inkopen (scope 3-emissies) zo snel mogelijk te verminderen, door middel van projecten voor (closed loop) recycling, het vervangen van materialen en het optimaliseren van het transport
  • Scope 3 omvat de emissies die niet door NNZ zelf worden geproduceerd, maar die voortkomen uit activa waarvoor NNZ indirect verantwoordelijk is, zowel in de waardeketen als daarbuiten. Een voorbeeld hiervan is wanneer we producten van leveranciers inkopen, gebruiken en weggooien. Scope 3-emissies zijn alle bronnen die niet binnen scope 1 en 2 vallen.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  • Met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio’s van onze leveranciers willen we een positieve invloed uitoefenen op de gemeenschap. Dit bereiken we met acties die onze kennis, vaardigheden, waarden en motivatie combineren.

 

Duurzaamheid Duurzaamheid voor klanten Duurzaamheid voor medewerkers
Sustainability – Strategic focus and pillars 2
Aan de hand van onze materialiteitsanalyse hebben we de prioriteiten geïdentificeerd voor onze klanten, leveranciers en medewerkers. Deze prioriteiten zijn afgestemd op de duurzame doelstellingen van de VN en hangen nauw samen met onze doelstellingen die we nog vóór 2030 willen bereiken.
WAAROM NNZ THE PACKAGING NETWORK?
RESHAPING

Duurzaamheid
Wereldwijd strategisch locaties
Pionieren
Betrouwbaar en ethisch

TRUE CO-OPERATION

Langetermijnpartnerschappen
Teamwork
#Rethink innovation
Volledige logistieke service

CUSTOMISED SOLUTIONS

Onafhankelijk advies
Inzicht in innovatie
Nauwe banden met klanten
Uitgebreide portfolio

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Soyez informé des derniers développements. Inscrivez-vous à notre bulletin d'information.

"*" Verplicht veld

Comment traitons-nous vos données? Lisez notre déclaration de confidentialité.