Waarom NNZ verpakkingen?

  • Wereldwijde dekking
  • Focus op lokaal
  • Breed assortiment
  • Innovatieve trendsetter
  • Verpakking op maat
  • Betrouwbaar en ethisch
  • Duurzaam en sociaal ingesteld
Informatie aanvraag

Privacyverklaring NNZ

1. Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van NNZ. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Deze verklaring is oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

2. Verzamelde gegevens
Als u zich aanmeldt om in contact te komen met NNZ, wordt u gevraagd naam- en adresgegevens te verstrekken op de daarvoor bestemde webpagina. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

–          het verlenen van onze diensten, waaronder het opnemen van contact met u;
–          verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

 Daarnaast leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

 3. Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser tijdelijk worden opgeslagen op uw computer. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

4. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van NNZ, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze bezoekers en klanten worden overgedragen.

5. Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. 

[Variant voor niet-EU-landen]

5. Doorgifte naar andere landen
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in andere landen buiten de Verenigde Staten/Canada, waar de regelgeving op het gebied van privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Verenigde Staten/Canada. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

6. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze afdeling Website door een brief te sturen naar: NNZ o.v.v. Privacy, Postbus 104, 9700 AC te Groningen; of door een e-mail te sturen aan website@nnz.nl. Een dergelijk verzoek dient te zijn voorzien van uw naam, adres en zo mogelijk uw e-mailadres. Tevens kunt u uw persoonlijke gegevens laten verwijderen.

7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. 

8. Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze website@nnz.nl.

Over NNZ

NNZ is een in verpakkingen gespecialiseerde, internationale onderneming voor klanten uit de AGF-branche en de industrie.  Sinds de oprichting in 1922 heeft het familiebedrijf zich gestaag ontwikkeld tot een organisatie met ongeveer 250 medewerkers en een uitgebreid, mondiaal netwerk van eigen vestigingen en partners. 

De sterkte van dit netwerk zit hem in het vermogen om de competitieve slagkracht te vergroten. De partners in ons netwerk kunnen net als NNZ gekarakteriseerd worden als duurzaam en sociaal, productleiders, klantgericht, innovatief, trendsetters, flexibel en transparant, betrouwbaar en ethisch.

Bij NNZ staan de medewerkers altijd voorop. We zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot meer creativiteit en productiviteit en dat is van het grootste belang voor onze klanten, leveranciers en overige stakeholders. We willen op een passievolle en plezierige manier heel persoonlijk werken volgens het plan dat we met elkaar gemaakt hebben. Ons motto is: ‘Together is better’. Samen leveren wij onze klanten duurzaam maatwerk, logistieke oplossingen en innovatie door co-creatie.

Met dochterondernemingen op strategische locaties in de verschillende landen zijn we in staat daaraan tegemoet te komen.  We werken samen met onze klanten en een divers team van professionals; specialisten op het gebied van materiaalkennis, voedingsmiddelentechnologie, grafisch ontwerp en marktonderzoek. Met elkaar werken wij  aan producten op maat, van concept tot marktintroductie. Voor elke schakel van de keten bieden wij specifiek op de klant gerichte, slimme oplossingen!

Ons standaard assortiment bestaat uit: netzakken, jute zakken, papieren verpakking, geweven PP zakken, films, karton, schalen, PET/PP bekers, AGF emmers, FIBC/Big Bags en palletstabilisatiemateriaal. Daarnaast levert NNZ verpakkingen op maat. Voor alle verpakkingen hanteren wij de hoogste normen als het gaat om duurzaamheid, efficiëntie en voedselveiligheid. Onze klanten profiteren dan ook van onze uitstekende inkoopvoorwaarden en hoogwaardige producten.