Waarom NNZ verpakkingen?

 • Wereldwijde dekking
 • Focus op lokaal
 • Breed assortiment
 • Innovatieve trendsetter
 • Verpakking op maat
 • Betrouwbaar en ethisch
 • Duurzaam en sociaal ingesteld
Informatie aanvraag

Privacyverklaring NNZ

Privacyverklaring NNZ

Dit is de Privacyverklaring van NNZ. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom erg zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze verklaring is oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn. Onze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen en het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is NNZ BV, Aarhusweg 1 in Groningen. NNZ BV is ingeschreven in het Handelsregister onder registratienummer: 02039320. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via ons telefoonnummer 050 520 7800 of via ons e-mailadres info@nnz.nl

Doel gegevensverzameling
Op onze website verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Wij gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, lichten wij hieronder toe:

1. Contactformulier: Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u met ons contact opneemt via het contactformulier. In het contactformulier vragen wij alleen naar de persoonsgegevens die echt nodig zijn om uw een dienst aan te kunnen bieden of om uw vraag te kunnen beantwoorden. In het contactformulier vragen wij om de volgende (verplichte) persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

2. Informatieaanvraag: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u via het formulier “informatie aanvraag” vrijblijvend informatie aanvraagt over de verpakkingen. In het formulier vragen we alleen naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om uw passende informatie te geven. In het formulier vragen we om de volgende (verplichte) persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Bedrijf

Duur gegevensverzameling
Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wel bewaren we persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.


1. Contactformulier: Op het moment dat u contact opneemt met NNZ BV via de website worden gegevens als voor- en achternaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een samenwerking of tot een verzoek tot verder contact, worden uw gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn.

2. Informatieaanvraag: De informatieaanvragen die we ontvangen, worden niet langer bewaard dan nodig is. Wanneer de informatieaanvraag leidt tot een samenwerking of tot een verzoek voor verder contact, worden uw persoonsgegevens bewaard totdat ze niet langer meer nodig zijn voor verder contact of tot dat een opdracht is beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met anderen
De informatie die binnenkomt via het contactformulier of het informatieaanvraagformulier kan intern worden gedeeld. Slechts een beperkt aantal medewerkers van NNZ BV hebben inzage in de persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben ieder een privacyverklaring ondertekend. Ook kiezen wij in sommige gevallen ervoor om werkzaamheden uit te besteden:

Internetbureau Speak: Bij het doorsturen van ons online contactformulier maken we gebruik van de computersystemen van derden, waaronder de servers van Internetbureau Speak in Heerenveen. Zij verwerken uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw internetadres (IP- adres). Internetbureau Speak verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van Speak.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van NNZ, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze bezoekers en klanten worden overgedragen.

Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Doorgifte naar andere landen
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in andere landen buiten de Verenigde Staten/Canada, waar de regelgeving op het gebied van privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Verenigde Staten/Canada. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze afdeling website door een brief te sturen naar: NNZ o.v.v. Privacy, Postbus 104, 9700 AC te Groningen. Ook kunt een e-mail sturen aan website@nnz.nl. Een dergelijk verzoek dient te zijn voorzien van uw naam, adres en zo mogelijk uw e-mailadres. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is. Tevens kunt u uw persoonlijke gegevens laten verwijderen.

Wijzigingen privacyverklaring
Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring wijzigingen. Als we dit doen, zullen wij dit op onze website bekendmaken. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op ins archief. Mocht u deze willen raadplegen dan kunt u ons hierover mailen.

Vragen en feedback
Wij raden u aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over onze privacyverklaring dan kunt u als volgt bereiken:

website@nnz.nl
(0)50 5207800
Aarhusweg 1
9723 JJ Groningen

 

Over NNZ

NNZ is een in verpakkingen gespecialiseerde, internationale onderneming voor klanten uit de AGF-branche en de industrie.  Sinds de oprichting in 1922 heeft het familiebedrijf zich gestaag ontwikkeld tot een organisatie met ongeveer 250 medewerkers en een uitgebreid, mondiaal netwerk van eigen vestigingen en partners. 

De sterkte van dit netwerk zit hem in het vermogen om de competitieve slagkracht te vergroten. De partners in ons netwerk kunnen net als NNZ gekarakteriseerd worden als duurzaam en sociaal, productleiders, klantgericht, innovatief, trendsetters, flexibel en transparant, betrouwbaar en ethisch.

Bij NNZ staan de medewerkers altijd voorop. We zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot meer creativiteit en productiviteit en dat is van het grootste belang voor onze klanten, leveranciers en overige stakeholders. We willen op een passievolle en plezierige manier heel persoonlijk werken volgens het plan dat we met elkaar gemaakt hebben. Ons motto is: ‘Together is better’. Samen leveren wij onze klanten duurzaam maatwerk, logistieke oplossingen en innovatie door co-creatie.

Met dochterondernemingen op strategische locaties in de verschillende landen zijn we in staat daaraan tegemoet te komen.  We werken samen met onze klanten en een divers team van professionals; specialisten op het gebied van materiaalkennis, voedingsmiddelentechnologie, grafisch ontwerp en marktonderzoek. Met elkaar werken wij  aan producten op maat, van concept tot marktintroductie. Voor elke schakel van de keten bieden wij specifiek op de klant gerichte, slimme oplossingen!

Ons standaard assortiment bestaat uit: netzakken, jute zakken, papieren verpakking, geweven PP zakken, films, karton, schalen, PET/PP bekers, AGF emmers, FIBC/Big Bags en palletstabilisatiemateriaal. Daarnaast levert NNZ verpakkingen op maat. Voor alle verpakkingen hanteren wij de hoogste normen als het gaat om duurzaamheid, efficiëntie en voedselveiligheid. Onze klanten profiteren dan ook van onze uitstekende inkoopvoorwaarden en hoogwaardige producten.